Γραφικές Τέχνες - Κυτιοποΐα - Ι. Σακατζής

Η εταιρεία γραφικών τεχνών Σακατζή ιδρύθηκε το 1967 με αντικείμενό της την εκτύπωση σε χαρτί και χαρτόνι.

Από την αρχή της δραστηριότητάς της, επικεντρώθηκε στην εκτύπωση κουτιών, ετικετών και διαφημιστικών φυλλαδίων. Σύντομα οι απαιτήσεις της αγοράς ώθησαν την εταιρεία Σακατζή να οργανωθεί σε κάθετη μονάδα κατασκευής κουτιών για σύντομους χρόνους παράδοσης και υψηλή ποιότητα. Σε μικρό χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκαν προγράμματα εκσυγχρονισμού με αγορά μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας, με στόχο την ταχύτητα και την υψηλή ποιότητα.

Από το 1996 η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο και την έχει διαδεχθεί η δεύτερη γενιά της οικογένειας.

Όσα χρόνια κι αν περάσουν ο στόχος παραμένει ο ίδιος:

Εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών με υψηλού επιπέδου ποιότητα.